Министерски съвет със страхотна финансова новина за българите, които отпрашват извън България (ТАБЛИЦА)

Таксата за издаване на временен български паспорт в чужбина ще бъде намалена от 67 на 50 евро, става ясно от проект за постановление на Министерския съвет, който е публикуван за обществено обсъждане. До намалението ще се стигне след отпадане на две такси: първата е в размер на 1 евро и се премахва, тъй като гражданите вече ще имат възможност предварително да попълват заявленията си за документи, а втората е от 16 евро и досега се е събирала в бюджета на МВР, макар и то да не участва в издаването на документите. Ще отпадне и възможността за заплащане на услуги чрез държавни таксови марки, тъй като към момента се налага гражданите, обслужвани в звеното за заверки и легализации на външно министерство, да посетят пощенски клон, за да купят необходимите държавни таксови марки, след което да се върнат обратно, се казва в проекта.

Припомняме, че всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

За целта в консулската служба се представя заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани, което се подписва на място. Заявление може да се изтегли през интернет ТУК. Други необходими документи: 1. Предходен паспорт, ако лицето има издаден такъв (оригинал и фотокопие); 2. Лична карта (оригинал и фотокопие); 3. Документ за адресна регистрация държавата на живеене (фотокопие). При издаване на паспорт на лица под 18 годишна възраст задължително се представя удостоверение за раждане (в оригинал и фотокопие). В този случай при подаване на заявлението задължително присъстват и двамата родители, които подписват заявлението и следва да представят своите документи за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал и фотокопие). Присъствието само на единия родител е възможно, когато: 1. Бъде представено в оригинал изрично нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител за издаване на паспорта; 2. Другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение; 3. Бъде представено съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител; 4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал; 5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност; 6. Ако бащата е неизвестен. В случай, че предходният паспорт е изгубен или откраднат, наред със заявлението следва да бъде попълнена и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно да бъдат описани обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа, както и изгубването или открадването на документа да бъде заявено пред  полицейски органи и да бъде представен издаденият от тях документ. При промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни. При заявяване на нов паспорт вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие. В този случай задължително следва да се подаде заявление и за издаване на нова лична карта.

loading...


Намери ни във facebook